Prawo i Sprawiedliwość  pokazało,  że  hasło  „Damy Radę”  oznaczało  co  innego  niż  mówiło  o  tym  w  kampanii wyborczej   a  oznacza,  że w rzeczywistości, owszem dają  radę ale budując państwo totalitarne, państwo „kultu jednostki”.

Pomimo znacznego poparcia społecznego, protesty  KOD - u  nie  dają  jednak  odpowiedzi  na  pytanie  Jaka  ma  być  Polska  gdy PiS  odejdzie  od  władzy ?    Czy  nadal ma  być  Krajem? :

a) poniżenia i wykluczenia ze społeczeństwa  ubogich?

c) narastania zjawiska rozwarstwienia obywateli ?

d) wyzysku i braku opieki socjalnej ?

f) odpłatnej edukacji i lecznictwa?

 

Politycy  opozycji  parlamentarnej  wolą  przemawiać  i  maszerować,  niż zmieniać Kraj.

 Dla  Nas  powrót do ustroju panowania zużytej  ideologii  neoliberalnej i zjawisk patologicznych występujących za czasów koalicji PO i PSL, a także udział we władzy partii „Nowoczesna”, której program to ograniczanie  związków  zawodowych  i  prymat  sektora  bankowego -jest nie do przyjęcia!

 Nastąpiło  uprzedmiotowienie  społeczeństwa,  które  z  jednej  strony  wyzyskiwane jest przez  kapitał,   z  drugiej  strony  pozbawione  możliwości  odwołania  się  do  instytucji  Państwa.

Społeczeństwo  potrzebuje  naprawdę  dobrej  zmiany,  zmiany  systemu  kapitalistycznego  na demokratyczny  socjalizm.  

Program  taki  oferuje  Polska  Partia  Socjalistyczna  i Porozumienie  Socjalistów .

 Jednocześnie  przyjmujemy  do  wiadomości,  że  członkowie  PPS  uczestniczą  w manifestacjach  KOD  jako  obywatele R.P.