Stanowisko

Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie

w sprawie reprywatyzacji i prywatyzacji nieruchomości i gruntów

przyjęte na posiedzeniu w dniu 31. 10. 2017 r.

 

     W 1918 roku, gdy powstawała Niepodległa Polska, nieruchomości i grunty pozostające bez właścicieli przechodziły na własność samorządów lub państwa. Nie było „prywatyzacji i reprywatyzacji”. Józef Piłsudski miał powiedzieć właścicielom nieruchomości i ziemianom: „Niczego nie dostaniecie!”. I nie dostali.

     Po 1990-tym roku nastąpiła w Polsce restauracja kapitalizmu w jego szczególnie brutalnym neoliberalnym wydaniu. Istotnym jej elementem jest „prywatyzacja i reprywatyzacja” majątku społecznego.

     PPS uważa wszystkie akty prywatyzacji i reprywatyzacji wydane po 1990 roku za bezprawne. Są to działania na szkodę społeczeństwa i państwa polskiego. Nieruchomości i grunty, które przed 1990 rokiem były własnością samorządów lub państwa pozostają ich własnością! Bezprawne prywatyzacje i reprywatyzacje muszą być unieważnione!

     Samorządy i państwo mogą dzierżawić nieruchomości i grunty. Mogą tworzyć spółki z kapitałem społecznym w formie nieruchomości. Jednak przede wszystkim nieruchomości komunalne mają zapewnić dach nad głową biedniejszej części Polaków. Dziś są to w większości emeryci i renciści.

     To co społeczeństwo zbudowało i to czego używa należy do społeczeństwa!