Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec ostatnich wydarzeń w Katalonii, gdzie prawicowy rząd hiszpański Mariano Rojoya użył zmasowanych sił policyjnych i specjalnych dla spacyfikowania pokojowych manifestacji  ludności Katalonii. W wyniku tych wydarzeń setki osób doznało urazów fizycznych i psychicznych. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w nowoczesnej Europie.

Jako socjaliści wysoko doceniamy fakt, że społeczeństwo Katalonii przeciwstawiło się bohatersko, w przeszłości, prawicowo- faszystowskiej dyktaturze generała Franco i  podejrzewamy, że sposób potraktowania manifestantów w Katalonii przez obecny prawicowy rząd wiąże się z tym historycznym oporem.

Katalonia, a z nią cała Hiszpania stoją  przed trudnym problemem określenia swojej tożsamości i miejsca na arenie geopolitycznej. Problem ten musi być rozwiązany poprzez negocjacje z mieszkańcami Katalonii i szukanie kompromisowych  rozwiązań, które zapewnia zarówno większą podmiotowość narodowi katalońskiemu, jak i stabilność polityczną i gospodarczą całej Hiszpanii w ramach Unii Europejskiej.

Wzywamy instytucje Unii Europejskiej do aktywnego włączenia się w ten proces.  

Zauważamy, że prawicowe rządy, powołując się na swoją legitymizację wyborczą,  często preferują siłowe wymuszanie przestrzegania przez naród swoich racji. Z taka sytuacja mamy aktualnie coraz częściej w Polsce. Polska Partia Socjalistyczna przeciwstawia się z całą siłą tej tendencji zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.