Polska Partia Socjalistyczna wyraża swoje głębokie niezadowolenie z faktu kierowania się przez polski rząd, w prowadzonej polityce gospodarczej i społecznej, wyłącznie zasadą bieżących korzyści dla wybranych grup społecznych i grup interesu, bez uwzględniania i kosztem długofalowych interesów społeczeństwa.

Można podać wiele przykładów takich działań, ale szczególnie bulwersująca jest dla nas polityka prowadzona wobec  dzieci i młodzieży, a szerzej wobec przyszłych pokoleń , które nie stanowią w chwili  obecnej samodzielnego podmiotu  opiniotwórczego i  elektoratu PiS, a którym powinniśmy zapewnić przyszłość, co najmniej nie gorszą niż ta, w której obecnie uczestniczymy.

Nie godzimy się na taką Polskę, która nie podejmie wspólnego z innymi krajami Unii Europejskiej wysiłku dla zapobieżenia zmianom klimatu powodującym, że przyszłe pokolenia, a nawet już nasze dzieci i wnukowie poddani będą nieustannym kataklizmom , utracie przestrzeni życiowej i trwałym uszczerbkom na zdrowiu.

Nasi rządzący nie są w stanie,  w swoim doktrynerskim zacietrzewieniu, sformułować  nowych założeń do prowadzonej przez nich polityki, takiej która przybliży Polskę do spełnienia niezbędnych celów klimatycznych. Rzekomy sukces polegający na możliwości dochodzenia do neutralności klimatycznej we własnym tempie oznacza utratę możliwości uzyskania znaczącej pomocy międzynarodowej dla przedsięwzięć gospodarczych służących osiągnięciu tego celu i dodatkowo znacznie wydłuży ten proces.

Działania służące w pewnym stopniu chwilowemu polepszeniu bieżącej poprawie statusu materialnego rodziny z dziećmi, takie  jak 500+, wyprawki szkolne itp. nie są w stanie zastąpić długofalowych działań kształtujących przyszłość naszych dzieci.

 

Prezydium RN PPS

14.12.2019