Lewica po wyborach parlamentarnych 2019 roku

Polska Partia Socjalistyczna z radością i nadzieją przyjmuje do wiadomości wyniki wyborów do parlamentu. Lewica ma swoją reprezentację w sejmie i senacie. To wynik nie tylko 4 lat odkrywania na nowo wartości lewicowych. To także wynik zjednoczenia wysiłków 3 głównych partii lewicowych, do których dołączyła Polska Partia Socjalistyczna.

Wyborcy uwierzyli w szanse wyborcze lewicy i wybrali 49 posłów z listy lewicy oraz 2 senatorów. Polska Partia Socjalistyczna ma swój udział w tym zwycięstwie.

Zapadły już pierwsze decyzje po wyborach. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna Roberta Biedronia połączą się. W sejmie powstał koalicyjny klub parlamentarny Lewicy zrzeszający posłów i senatorów wszystkich partii lewicowych a więc Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny Roberta Biedronia, Lewicy Razem i Polskiej Partii Socjalistycznej. W senacie liczymy na utrzymanie większości przez opozycję demokratyczną mimo wielu zabiegów politycznej korupcji przez partię rządzącą.

Rozpoczyna się nowa kadencja parlamentu. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej są przekonani, że stanie się ona początkiem zdobycia większości głosów w kolejnych wyborach dzisiejszej opozycji pod ideowym i politycznym kierownictwem partii lewicy. Aby tak się stało konieczne jest zachowanie wielonurtowości ideowej przy politycznej współpracy lewicy. Owe idee powinny przekładać się na poselskie i obywatelskie inicjatywy legislacyjne. Polska Partia Socjalistyczna jest gotowa do wzięcia udziału w wypracowaniu bieżącego programu lewicy.

Rada Naczelna PPS jest przekonana, że zmieniona sytuacja polityczna wymaga zwołania III Kongresu Lewicy w przeciągu kilku miesięcy. Kilka tysięcy zwolenników lewicy nada medialny i organizacyjny impuls dla dalszej pracy. Od sposobu współpracy odnowionego SLD, Razem, PPS, UP oraz mniejszych partii i stowarzyszeń zależy autentyczność programowa formułowanego programu a więc także stopień utożsamiania się wyborców lewicy z lewicowymi partiami. Kongres powinien na nowo zdefiniować rolę i zadania Rady Dialogu i Porozumienia.