Ogrody działkowe mają na ziemiach polskich tak samo długą tradycję jak Polska Partia Socjalistyczna.

Ogrody działkowe powstawały na bazie potrzeb żywnościowych i zdrowotnych klasy robotniczej, której znaczna część wywodziła się z obszarów wiejskich i przeniosła się do miast w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości. Pracownicze Ogrody Działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe i działają we wszystkich województwach i powiatach. Upływ czasu potwierdził ich pełną przydatność jako stabilizatora rynku spożywczego i miejsca taniego wypoczynku oraz aktywności fizycznej różnych pokoleń, poczynając od małych dzieci na emerytach i rencistach kończąc. Mają one szczególne znaczenie rekreacyjne dla pracowników poddawanych oddziaływaniom stresowym i pracujących w systemie zmianowym jak kolejarze i transportowcy, strażacy i inne służby mundurowe, energetycy, energetycy, pracownicy szpitali itp. Zgodnie z najnowszymi badaniami trzeba też docenić rolę ogrodów działkowych w walce ze smogiem i ogólnie w ekologii miast.

Sektor ten daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników ogrodnictwa, nasiennictwa i drobnego przemysłu.

Zarządy Ogrodów Działkowych stanowią dobry przykład organów samorządowych najniższego szczebla. Działkowcy wypracowali sprawdzony system zarzadzania i sprawnie organizują swoje okresowe zebrania, doroczne Konferencje Sprawozdawcze i trzyletnie Konferencje Sprawozdawczo- Wyborcze, korzystając również z doświadczeń bliskiego PPS-owi ruchu spółdzielczego. W środowisku tym działa wielu sprawdzonych działaczy, często emerytów i rencistów.

Ta forma gospodarowania przeżyła okres ataków środowisk prawicowych zwalczających ją ze względu na jej lewicowe korzenie oraz wysiłki developerów, pragnących przejąć w posiadanie atrakcyjne tereny na obrzeżach miast.

Popieramy stabilność prawną i gospodarczą tego sektora. Jako formę prawną jego działalności proponujemy bliskie nam zasady spółdzielczości.

Polska Partia Socjalistyczna deklaruje stałe zainteresowanie i pomoc w zakresie ochrony tej formy organizacyjnej przed wrogimi działaniami lobby z rynku nieruchomości oraz nieuzasadnionymi decyzjami częściowej lub całkowitej likwidacji działek, przy okazji uchwalania planów miejskich.

Deklarujemy również zaangażowanie i pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania nasadzeń lub ekwiwalentnych zasad przenoszenia ogrodów.

PPS sprzeciwia się atomizacji środowiska działkowców poprzez prywatyzowanie czy przekształcanie będące ukrytym narzędziem „prywatyzacji”.

 

 

RN PPS
Łódź, 15 czerwca 2019 roku