Dokumenty statutowe

Deklaracja ideowa Polskiej Partii Socjalistycznej 

uchwalona przez Kongres Nadzwyczajny PPS w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2003 roku 

 

  1.  Polska Partia Socjalistyczna jest od 1892 roku obecna w życiu społecznym i politycznym Polski i Polaków. Jest partią stale odradzającą się i żywotną, kontynuującą walkę o szlachetne ideały ludzkości: wolność, równość, braterstwo. PPS w obecnej formie, jak i dotychczasowych formach historycznych, jest ciągłością programową, polityczną i prawną. 

  To, co w niej niezmienne, zawarte jest w już w samej nazwie: 

Deklaracja programowa Polskiej Partii Socjalistycznej przyjęta
przez XXXVIII Kongres PPSw dniu 2.VII. 2005 r

 CELE PROGRAMOWE PPS

 

Polska Partia Socjalistyczna powstała w 1892 roku aby walczyć z kapitalistycznym wyzyskiem oraz o byt narodowy i państwowy Polaków.  

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej

Uchwalony przez 37 Kongres PPS w 2003 roku, ze zmianami uchwalonymi przez  40-sty Kongres PPS w dniu 27 czerwca 2009 roku i 41-szy Kongres PPS w dniu 15 grudnia 2012 roku

(tekst jednolity)