Polska Partia Socjalistyczna wyraża żal, że nie udało się stworzyć szerokiej koalicji scalającej wszystkie organizacje polskiej lewicy. Wyborcy stoją przed dylematem – na kogo głosować. Obecne wybory zadecydują o pozycji i znaczeniu naszego kraju w Unii Europejskiej.

Kandydaci reprezentujący wartości Polskiej Partii Socjalistycznej – między innymi solidarności społecznej, chęć walki z nierównościami społecznymi, budowę wspólnej Europy niezależnej od dyktatu międzynarodowej finansjery i wielkich korporacji i zwolennicy Europy socjalnej znajdują się na różnych, konkurujących ze sobą listach.

W tej trudnej sytuacji Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej wzywa do aktywnego uczestnictwa w wyborach europejskich i głosowanie na kandydatów gwarantujących przywiązanie do ideałów socjalistycznych – znajdujących się na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej i koalicji Lewica Razem.

Warszawa, 06.04.2019 roku

RN PPS