Towarzysz Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS, w 85 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka, Warszawie.

Józef Piłsudski to polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917)], od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920).

Przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Piłsudski, towarzysz Wiktor, socjalista, działacz, żołnierz mąż stanu współtwórca odrodzenia Państwa Polskiego.

W 1990 PPS krajowa i emigracyjna odbyły XXV Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej, jako kontynuację działań przedwojennej i emigracyjnej PPS. Zaakceptowaliśmy cały dorobek partii, co daje nam mandat do 128-mio letniej ciągłości historycznej.

 Piłsudski to także człowiek, i jak każdy człowiek popełniał błędy. Dziś niektóre z jego wyborów okazały się złe, lecz całym swoim życiem zasłużył na miejsce w panteonie wielkich Polaków i patriotów a także na naszą pamięć.

 

CZ