W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.


Porządek obrad przewidywał przyjęcie nowych członków, ocenę przygotowań do wyborów prezydenckich 2020 oraz sprawy wewnętrzne w PPS.
Trzeba przypomnieć, że koło przed miesiącem skierowało do Rady Naczelnej PPS stanowisko z koncepcją wystawienia przez PPS w I etapie wyborów prezydenckich własnego kandydata, którego zadanie byłoby wykorzystanie istniejących mechanizmów ustawowych do nagłośnienia partii i jej programu. Dalsze działania uzależniono od możliwości zarejestrowania własnego komitetu wyborczego i zarejestrowania wyłonionego kandydata. Rada Naczelna PPS nie przychyliła się do tego wniosku. W odpowiedniej uchwale wyrażono poparcie dla kandydatury Roberta Biedronia.
Podczas dyskusji na zebraniu koła omówiono kwestie związane z tą sprawą. Przyjęto też stosowne stanowisko.
W sprawach wewnątrzpartyjnych członkowie koła odnieśli się do sytuacji organizacyjnej i programowej PPS. Zwrócono uwagę na potrzebę pilnych prac programowych, co zapowiedziano podczas Kongresu Partii przed rokiem, jak również konieczności poprawy stanu organizacyjnego partii. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie uwagi i wnioski formułowane są podczas zebrania z poziomu koła i adresowane do władz partii wybranych na wszystkich szczeblach.
Podczas zebrania zabrał głos i odniósł się do podniesionych problemów przewodniczący Rady Naczelnej. Poinformował o szczegółach swojej pracy w Senacie, odniósł się do spraw wewnątrzpartyjnych mówiąc o potrzebie doskonalenia pracy organizacyjnej. Zapowiedział przygotowanie do zorganizowania w roku 2020 Nadzwyczajnego Kongresu PPS poświęconego uchwaleniu zmian w Statucie PPS.

Przegląd Socjalistyczny