Odbyło się pierwsze w 2020 roku posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Przewodniczący RN PPS tow. Wojciech Konieczny, prowadzący obrady, na wstępie omówił dokonania i stan organizacji partyjnej po XDIII kongresie. W opinii tow. przewodniczącego nastąpił rozwój organizacji, lecz istnieją zagadnienia wymagające uwagi i działania.

Rada Naczelna Zdecydowała o zmianie w składzie CKW. Nowym członkiem została tow. Małgorzata Białek.

Jednym z kluczowych tematów będących przedmiotem obrad była kwestia wyborów prezydenckich. Członkowie RN zapoznali się z „listem Roberta Biedronia do PPS” (czytaj), a także stanowiskiem Koła PPS Warszawa Śródmieście (Czytaj).

Debatowano nad trzema rozwiązaniami: Poparcie dla Biedronia, kandydata lewicy, zgłoszenie własnego kandydata, zachowanie neutralności w wyborach prezydenckich.

Po dyskusji RN PPS w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

„W związku ze skierowanym do nas apelem Roberta Biedronia o poparcie go w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Polska Partia Socjalistyczna popiera Roberta Biedronia, jako wspólnego kandydata całej Lewicy. Oczekujemy, że w toku kampanii wyborczej zostaną zaprezentowane ideały bliskie Socjalistkom i Socjalistom. Uważamy, że kandydatura ta uzyska poparcie większości społeczeństwa”.

Rada Naczelna przyjęła Uchwałę medialną PPS. Celem tej uchwały jest uporządkowanie polityki medialnej partii. (Czytaj)

Kolejną uchwałą podjętą przez radę było powołanie Komisji statutowej, której zadaniem będzie przygotowanie Kongresu nadzwyczajnego mającego za cel uporządkowanie Statutu Partii.

Komisja w Składzie: towarzysze, W. Konieczny, M. Kościelecka M. Nizielski, J. Król P. Bruchajzer, B. Sieniawski.

Rada Naczelna podjęła uchwałę o podjęciu kroków prawnych w sprawie działalności godzącej w interes partii niektórych towarzyszy.

BP PPS