Delegacja Okręgu Warszawskiego PPS wzięła udział w unikalnych obchodach  dnia Niepodległości w słynnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego. Należy przypomnieć, że w Kręgu Zasłużonych  przy pomniku patrona uczelni są tablice dwu bohaterów PPS.  

 Jana Mulaka  - działacza sportu robotniczego w WSM, redaktora ROBOTNIKA, uczestnika kampanii 1939 r., jednego z dowódców PAL / RPPS, dowódcy zdobycia Fortu Wawrzyszew w 1943 roku, współtwórcy słynnego Wunderteamu, publicysty – historyka PPS, senatora seniora II kadencji w III RP, przewodniczącego PPS i doktora honoris causa AWF w Poznaniu.  

 Włodzimierza Reczka - członka OM TUR i ZNMS w II RP, kombatanta PPS, sekretarza władz naczelnych PPS, prezesa PZPN  oraz PKOl  i  członka  Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

  Skojarzenie, że PPS jest szczególnie zasłużone w tych okolicznościach dla AWF i Bielan przebija się ponownie i powoli do zgromadzonych przedstawicieli społeczeństwa.