9 listopada, w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Członkowie prezydium wyrazili w swoim stanowisku poparcie dla udziału senatora Wojciecha Koniecznego, Przewodniczącego RN PPS w klubie parlamentarnym lewicy.

Towarzysz przewodniczący Konieczny wręczył legitymację partyjną PPS towarzyszce Monice Chowańskiej-Siemczuk.

 

              

 

 

BP