Towarzyszki i Towarzysze,

 

Posiedzenie RN w dniu 24 września godz 11.30 na ul. Górskiej 12 lokal 15 o godz. 10.30 posiedzenia CKW i Prezydium w programie posiedzenia CKW- informacja o rejestracji sądowej władz (całe CKW)
- sąd zarejestrował w dniu 24 sierpnia, a dzisiaj postanowienie się uprawomocniło
- przyjecie projektu regulaminu gospodarki finansowej 9w tym wynajem lokali)
- projekt rozesłalem na początku sierpnia i dotychczas nie otrzymałem żadnych uwag- proszę sie spręzyć,
- inne sprawy organizacyjne
 
 Ul. Górska to równoległa do Belwederskiej (róg Belwederskiej i Tureckiej to nasz dawny lokal)- pierwsza przecznica w lewo od Dolnej, Można iść Turecką do końca (50m) i skręcić w lewo lub prawo i idąc dalej ulicą dotrze się tak czy owak do Górskiej (w sumie 5-7 min drogi)

 

 
Mirosław Nizielski
przewodniczący CKW