List gratulacyjny z okazji stulecia PiP

 

Pan Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

Szanowny Panie Inspektorze!

W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej składam na pana ręce serdeczne gratulacje z okazji stulecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Wysoko cenimy misję i działania PiP na polu ochrony życia i zdrowia ludzi pracy oraz standardów zatrudnienia. Zgodnie z naszą ideologią to podstawowe warunki godnej pracy.

Historia PiP przeplata się z naszą. Powstała ona dekretem Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, a w życie, dekret ten wprowadził premier Jędrzej Moraczewski, socjalista. Pod koniec lat dwudziestych, Zastępcą Głównego Inspektora Pracy, była Halina Krahelska wybita działaczka PPS. Dziś nagroda jej imienia jest jednym z najwyższych wyróżnień, na polu ochrony pracy.

Z okazji tej ważnej rocznicy, życzę Panu Inspektorowi i wszystkim pracownikom PiP jeszcze więcej osiągnięć w dziedzinie ochrony prawa pracy i bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący
Rady Naczelnej PPS
Senator elekt Wojciech Konieczny