W 1919roku mija 75 rocznica opublikowania podstawowego dokumentu historycznego zapowiadającego kierunki rozwoju  państwa polskiego po II Wojnie Światowej.

Dokument, nazwany manifestem PKWN, opublikowany w lipcu 1944 roku jest do dnia dzisiejszego wyraźnym programem socjalistycznego rozwoju Polski przełomu XX wieku, a tym samym  zapowiadającym spełnienie żywotnych interesów  upośledzonych i odrzuconych warstw narodu i państwa  polskiego, które szczególnie na przełomie wieku XIX i XX  dążyły do likwidacji wyzysku, poprawy warunków życia, dostępu do oświaty i postępu naukowego i technicznego, do powstania państwa sprawiedliwości społecznej. O takie państwo walczyli obywatele naszej Ojczyzny w okresie II Rzeczypospolitej, a socjaliści wnieśli do tego rozwoju znaczący wkład.

Zrealizowały się, spełniły się  marzenia  pozytywistów i romantyków

  1. Kościuszki i A. Mickiewicza,L. Waryńskiego i R. Luksemburg, B. Limanowskiego, M.Kasprzaka,S. Okrzei, I. Daszyńskiego i wielu ,wielu bojowników. Powstała szansa na praktyczną realizację idei , postulatów, żądań, na spełnienie marzeń . Tę szansę nazwano Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jak nigdy dotąd , po strasznej wojnie i okupacji , stanęli obywatele PRL do odbudowy państwowości i budowy nowej rzeczywistości. Pomimo uwarunkowanych sytuacją międzynarodową wypaczeń , przez prawie pół wieku robotniczo-chłopska władza dawała nadzieję na spokojne życie, możliwości pracy i nauki, odbudowy i tworzenia nowych, nieznanych dotąd form życia społecznego i politycznego. Na rozwój, wzrost liczby ludności i potencjału gospodarczego, doskonalenie każdej dziedziny życia obywateli.

Założenia manifestu  PKWN zostały w znacznym stopniu zrealizowane. Jak potoczyły się losy PRL widzą wszyscy , a coraz mniej wiedzą o tym najmłodsi , urodzeni po solidarnościowej rewolucji. Chcemy by młode pokolenie Polaków miało szansę poznać prawdę, naszą  prawdę. Prawdę każdego beneficjenta  Polski Ludowej. Naturalną koleją rzeczy świadków tamtych czasów jest coraz mniej.

Dlatego, by czas nie zatarł pamięci, by pozostały  wspomnienia ,a „poprawiacze historii” nie wypaczyli jej do końca , Społeczny Komitet Obchodów 75 Rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłasza konkurs na „Pamiętniki 45-lecia”.

 

Celem Konkursu jest zebranie zapisów losów Polaków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydanie ich w formie książki jako autentycznego świadectwa epoki.

Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem Przeglądu Socjalistycznego jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć okresu 1944-1989.

Przesłane na Konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia, zwane dalej Pracami konkursowymi, muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi
w całości.

 

Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 22 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”.

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Do prac pisanych za pomocą komputera należy dołączyć elektroniczną wersję tekstu utrwaloną na CD/DVD/pamięci USB lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Regulamin konkursu