Z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego 30 września odbyła się prezentacja badań ankietowych przeprowadzonych wśród partii politycznych, które są reprezentowane w ogólnokrajowych komitetach wyborczych.


W ankiecie uczestniczyły KW PSL, KW SLD oraz KW KO. Komitety wyborcze PIS i Konfederacji odmówiły udziału w badaniach.

Poniższy link prezentuje metodykę, wyniki i główne wnioski:

 

ReflektorOPZZ

 

 Spotkanie w siedzibie OPZZ prowadził dr Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ. 
W swoim komentarzu zauważył między innymi brak odniesień do związków zawodowych w programach partii.
Prezentacji badań dokonali przedstawiciele Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Bartosz Rydliński 
i dr Karolina Zioło-Pużuk

Komitety Wyborcze reprezentowali Piotr Gadzinowski (SLD), Marek Sawicki (PSL) i Zbigniew Konwiński (KO). W swoich wystąpieniach, a także w dyskusji ze związkowcami obecnymi na spotkaniu prezentowali elementy swoich programów i stanowiska partii.

W dyskusji uczestniczył Cezary Żurawski członek PPS, Kandydat z listy SLD. Mówił on między innymi o historycznych związkach partii lewicowych ze związkami zawodowymi, poruszył także temat niezbędnych zmian w polityce ekologicznej.