Okręgowy Komitet Warszawski Polskiej Partii Socjalistycznej zgodnie z wieloletnią już tradycją zgłosił delegację do  złożenia wiązanki kwiatów na uroczystości związanej z rocznicą dn. 8.09.2019 r.  „Barykady Września” na ul.  Grójeckiej róg Opaczewskiej .

W skład delegacji  PPS weszli  towarzysze :   

   Henryk Bulski - działacz PPS ,  opiekun grup kombatantów warszawskich

   Ryszard J. Dzieniszewski - sekretarz Rady Naczelnej PPS

   Krystyna Narwicz - członek Rady Naczelnej PPS działacz harcerski  

   Rafał Zieleniewski - sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS

Asystę w momencie składania wieńców zapewniła organizacja harcerska. Uczyniono też wpis do wyłożonej Księgi Pamięc .  

  Delegacja nasza oddała  w ten sposób  hołd członkom PPS  w Robotniczych Batalionach Obrony Warszawy (RBOW) oraz tramwajarzom najczęściej członkom  PPS  z zajezdni na ul. Opaczewskiej -  zmobilizowanym do budowy barykady poprzez przewróceni tramwajów - płomiennym wezwaniem ówczesnego kierownictwa organizacji warszawskiej PPS i patriotycznymi artykułami redaktora Mieczysława Niedziałkowskiego w „ROBOTNIKU” . Wydarzenia z września  1939 roku są dość dobrze  udokumentowane w książce o 1939 r. wydanej przez  Urząd Dzielnicy  Ochota .

  Podkreślić trzeba  przywiązanie mieszkańców Ochoty do tej uroczystości  jak i samego pomnika powstałego jeszcze w okresie PRL a uzupełnionego po  interwencjach o tablice o RBOW już w III RP.

 Należy nadmienić, że pierwsze walki członków powołanego w 1919 roku batalionu im. Jana Kilińskiego i Akcji  Socjalistycznej jako zalążku innego batalionu RBOW miały miejsce na zachodnich krańcach stolicy. Niestety hekatomba tej dzielnicy w pierwszych dniach Powstania  zatarła doniosłość tamtego czynu środowisk robotniczych.

 

Ryszard Dzieniszewski