8 września w Ewinie (powiat radomszczański), z okazji 75 rocznicy bitwy pod Ewiną, stoczonej 12 i 13 września 1944 po między 3 brygadą Armii Ludowej imienia Generała Józefa Bema wspieraną przez odziały Polskiej Partii Socjalistycznej, Bataliony Chłopskie i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego a jednostkami armii niemieckiej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem partyzantów i przerwaniem okrążenia.

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej oddała hołd bohaterskim partyzantom walczącym z niemieckim okupantem. Delegacja PPS z przewodniczącym RN Tow. Wojciechem Koniecznym, przewodniczącym RW w Łodzi Tow. Wacławem Hetmanem, przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego Tów. Bogdanem Chrzanowskim i Tow. Cezarym Żurawskim, złożyli wiązanki przed ponikiem 3 Brygady Armii Ludowej im. Generała Józefa Bema oddając cześć niezłomnym bojownikom o niepodległość.

Krzyżem Pamięci Ewina 1944 zostali odznaczeni, między innymi, Towarzysze Wojciech Konieczny, Wacław Hetman i Bogdan Chrzanowski.