6 września 1939 to 80 rocznica powstania w Warszawie Ochotniczych Robotniczych Brygada Obrony Warszawy, Formacja ochotnicza obrony cywilnej, powołana z inicjatywy działaczy PPS a zwłaszcza Zygmunta Zaremby. Jej dowódcą był kpt. Marian Kenig.

Nabór do brygady od 9 września prowadził Robotniczy Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie, powstały z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej (w skład, którego wchodzili m.in. Zygmunt Zaremba przewodniczący, Jan Łaznowski zastępca, Piotr Gajewski łącznik z „Akcją Socjalistyczną”, Rudolf Cymerman wyżywienie oddziałów, Adam Próchnik propaganda, Bolesław Dratwa współpraca z dzielnicami, Wilhelm Topinek sekcja techniczna), wspólnie z redakcją gazety „Robotnik” przy ul. Wareckiej 7. Komendantem Placu przy ul. Wareckiej był Marian Kubicki, a następnie Piotr Gajewski. 10 września powołano również Wydział Wojskowy koordynowany przez Józefa Dzięgielewskiego członka Komendy Głównej Akcji Socjalistycznej.

W 80 rocznicę tego wydarzenia, z inicjatywy partii RAZEM uczciliśmy to wydarzenie na na Skwerze Straży Obywatelskiej 1939, pod Pomnikiem Działaczy Oraz Władz Ruchu PPS. Z ramienia PPS w wiecu uczestniczył Cezary Żurawski kandydat do Sejmu RP rekomendowany przez Partię.

BP