Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej odbyła swoje kolejne posiedzenie 31 sierpnia w siedzibie partii.

Wiodącymi zagadnieniami w dyskusji był stan przygotowania Partii do wyborów parlamentarnych oraz reaktywacja Młodzieżowej Organizacji PPS.

Przewodniczący, Tow. Konieczny przedstawił stan uzgodnień z partiami koalicyjnymi (SLD, Wiosna, Razem), przebieg negocjacji w sprawie obsady miejsc na listach wyborczych oraz strategię wyborczą proponowaną przez Lewicę. Towarzysze dyskutowali o pozycji PPS w tych wyborach i jej szansach wyborczych. Tow. Gorski (Honorowy przewodnicy) zwrócił uwagę za potrzebę zaakcentowania historycznej roli PPS w ciągłości polskiego parlamentaryzmu.

W związku ze zmianą formuły wyborczej na KW SLD, RN odjęła następującą uchwałę CZYTAJ.

Rada Naczelna z zapoznała się z pracami związanymi z reaktywacją Organizacji Młodzieżowej PPS. W dyskusji towarzysze wyrazili poparcie dla tej inicjatywy i podjęli następującą uchwałę CZYTAJ

RN PPS podjęła decyzje w sprawach organizacyjnych, między innymi wyznaczyła swoje następne spotkanie po wyborach parlamentarnych.

 

BP