Polska Partia Socjalistyczna zdecydowanie potępia bezprecedensową napaść neofaszystów na pokojową manifestację „Marsz równości” w Białymstoku. Dajemy temu wyraz w Stanowisku RN PPS

PRZECZYTAJ

Przedstawiciele PPS byli także obecni na ma manifestacji „Polska przeciw przemocy” zorganizowanej przez SLD, Wiosnę i Razem. Tow. Władysław Skonecki. wiceprzewodniczący RN PPS, przedstawił nasze stanowisko.

Wystąpienie Tow. Skoneckiego (pod koniec nagrania).

ZOBACZ VIDEO

BP