Odszedł wieloletni przewodniczący OPZZ, wybitny działacz związkowy, społecznik, współtwórca ruchów pracowniczych. Podziwialiśmy jego zaangażowanie i wielkie serce, które wkładał w swe działania.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna postać polskiej lewicy.

Cześć jego pamięci.