Ostatnie dni są dla nas przygnębiające, pożegnaliśmy kolejnego z naszych zasłużonych towarzyszy.

Jacek Kowalski- członek Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz polonijny i niepodległościowy.

Urodził się 5 maja 1950 r. w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie o tradycjach patriotycznych. W 1968 roku rozpoczyna studia na WSE w Sopocie. Za udział w protestach robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku aresztowany. W roku 1971 zostaje zmuszony do przerwania studiów, podejmuje pracę jako kasjer w Spółdzielni Ogrodniczej, zwolniony z pracy w 1976 r. wyjeżdża do Francji a następnie do RFN. Po otrzymaniu azylu politycznego zamieszkał w Augsburgu.

Od 1976 r. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej na obczyźnie, organizator struktur terenowych, przewodniczący Koła PPS w Augsburgu. W PPS pełnił szereg funkcji partyjnych: sekretarz, wiceprzewodniczący, przewodniczący Komitetu Głównego PPS w Niemczech. Członek Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS. Redaktor naczelny pisma PPS: „Przemiany“ oraz wersji niemieckiej „Die Wende“.

W latach 1977-1994 współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Działacz Zjednoczenia Uchodźców Polskich w Niemczech. Publikował w prasie emigracyjnej m.in. w Biuletynie Bawarskim, Dzienniku Polskim i Tygodniu Polskim w Londynie.

W latach 1982-1989 organizował siatkę przerzutu antykomunistycznej literatury do Polski i innych państw bloku sowieckiego. Inwigilowany przez służby specjalne PRL.

27.04.2004 uznany za pokrzywdzonego i prześladowanego przez PRL.

Był wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego i przewodniczącym Zjednoczenia Organizacji Polskich w Bawarii. Działacz Polskiej Rady w Niemczech i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Jacek Kowalski zmarł 21 marca 2019 r. w Augsburgu.

Cześć jego pamięci!

autor zdjęcia: Łukasz Wolak.