Członkowie Rady Naczelnej PPS uczestniczyli w posiedzeniu poświęconemu przygotowaniom do LXIII Kongresu PPS a także omówili zagadnienia związanie ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu UE. Dyskusja objęła także najnowsze wydarzenia w polityce międzynarodowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Partii

Członkowie RN zapoznali się z dokumentami przygotowanymi przez CKW i zespół powołany przez RN. Zdecydowano o przyjęciu projektów uchwał i stanowisk po uwzględnieniu poprawek proponowanych przez członków RN.

 W trakcie dyskusji RN stwierdziła, że Partia skupi się na wyborach do Sejmu i Senatu RP. RN nie widzi możliwości samodzielnego startu w wyborach do Parlamentu UE. Rada Naczelna, na dzień dzisiejszy, nie widzi także,  możliwości udziału w powstających obecnie koalicjach partyjnych.

 Członkowie Rady krytycznie ocenili działalność obecnej władzy na niwie międzynarodowej. Konferencja Bliskowschodnia a także wcześniejsze wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych o broni atomowej na naszym terytorium są sprzeczne z polską racją stanu, a nawet zagrażają bezpieczeństwu państwa.

 

(CZ)