W dniu 26 stycznia 2019 odbyła się Konferencja Programowa PPS. Podstawą dyskusji był Projekt Programu zamieszczony na niniejszej stronie. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Przewodniczący Komisji Programowej tow. Mirosław Nizielski. Ożywiona dyskusja dotyczyła zarówno szczegółów Programu jak i  celów perspektywicznych i wartości prezentowanych przez członków PPS.

Stwierdzono, że przedstawiony Program z pewnymi zmianami i uzupełnieniami wynikającymi z dyskusji może być przyjęty jako bieżący roboczy Program PPS  służący prezentowaniu stanowisk i formułowaniu programów wyborczych.  Podsumowaniem tego programu powinna być Deklaracja Programowa przedstawiająca  cele działań i wartości prezentowane przez członków PPS.  

Projekt programu Polskiej Partii Socjalistycznej -  styczeń  2018
  Wersjaskorygowana
9 grudnia  2018

Przeczytaj