W dniu 25 grudnia zmarł w Warszawie

Leonard  Dubacki

 

Ideowy socjalista. Był historykiem, autorem wielu opracowań szczególnie

dotyczących ruchu socjalistycznego w Polsce.

Był człowiekiem mądrym, dobrym, życzliwym,  skromny i uczynny.  Kochał życie, zawsze był pełen optymizmu i wiary w przyszłość. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Był członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia.

Synom i całej rodzinie składamy szczere kondolencje. 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej kaplica B w piątek dnia 4 stycznia 2019 r. o godz. 10:30.

 

Stowarzyszenie

imienia Ignacego Daszyńskiego