Nasi kandydaci SLD Lewica Razem w wyborach do władz terytorialnych poza Warszawą

 

 

 

 

Bogdan Chrzanowski   Piotrków  Trybunalski

SEJMIK   WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

           Okręg  Piotrków  Trybunalski

   Kandydat  z  ramienia  PPS   w  ramach  koalicji

                   SLD   Lewica  Razem

      Wspierany  przez Stowarzyszenie

          Praca  Pokój  Sprawiedliwość

Od  21  lat  członek  PPS,     Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej  PPS  i  organizacji  Wojewódzkiej  w  Łodzi. Przewodniczący  Okręgu PPS  w  Piotrkowie Trybunalskim 

 Zasłużony  dla   badania  ponad   stuletniej  historii   Polskiej   Partii  Socjalistycznej   na  Ziemi   Łódzkiej.

Ma  szczególne  zasługi  dla  wykorzystania  wspaniałych  zasobów  od  XIX  wieku  Archiwum  w  Piotrkowie  Trybunalskim   gromadzonych  jeszcze  przez  dr  Adama  Próchnika  zaraz  po  I  wojnie  światowej.  Położył  duże   zasługi  w   przeprowadzeniu  szeregu  dorocznych  sesji  naukowych  z  zakresu   historii  najnowszej   i  wkładu  PPS   w okręgu   piotrkowskim  i  ziemi  łódzkiej  w  jednej  z  uczelni  z Piotrkowa  Trybunalskiego.

Jako  emerytowany  pracownik  przemysły  górniczego  podjął  się  działań  nad  wykorzystaniem  energii  geotermalnej  na  rzecz  własnego  miasta  -  jako  znaczącej  formy  wspomagania  ekologii  w  zabytkowym  Piotrkowie  Trybunalskim   i   zarazem   obniżenia  kosztów  dla  jego  gospodarstw  domowych  oraz  wielu   obiektów  miejskich .