Nasi kandydaci SLD Lewica Razem w Warszawie w wyborach do władz samorządowych w 2018 roku

 

 

KANDYDACI DO SEJMIKU MAZOWIECKIEGO

 Ryszard Dzieniszewski

Ryszard Dzieniszewski

Okręg 2 miejsce 7 

BIELANY, Żoliborz, Bemowo, Wola, Włochy, Ursus                                    

Emeryt od 6 lat  Inżynier elektronik mieszka - Bielany WSBM Chomiczówka.

Popierany  przez   Polską  Partię  Socjalistyczną 

Wywodzący się  z  rodziny  kultywującej  jej  tradycje  od  czasu  rewolucji  1905  roku .    Jeden   z  kilku    sygnatariuszy  jej  ponownej  rejestracji  w  1990 r.  członek  władz  centralnych,  opiekun  jej  kombatantów  oraz  współpracownik  b.  senatora – seniora   Jana   Mulaka.

 

 

 

 

 Marta Kościelecka

 Marta Kościelecka

Okręg Nr 1 miejsce 6 Mokotów

 Emerytowana właścicielka firmy prawniczej zajmującej się ustalaniem stanów prawnych. Zaangażowana w organizacje imprez sportowych : maratonów pływackich , zawodów strzeleckich. Mecenas artystów i wydarzeń artystycznych. Działacz dla Fundacji wspomagającej ofiary wypadków komunikacyjnych. Zaangażowana w pomoc zwierzętom. Miłośnik samochodów terenowych i off-roadow. Odznaczona za pomoc weteranom wojsk polskich na obczyźnie.

 

 

KANDYDACI DO RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

 Cezary Żurawski

Cezary Żurawski

 

Okręg Nr 5 miejsce 3  Bielany

 

 Działacz Polskiej Parti Socjalistycznej, Warszawiak,  związkowiec, publicysta. 

 

Chcę zajmować się polityką społeczną, ekologią, rozwiązywaniem problemów mieszkańców mojego miasta. 

Chcę Warszawy przyjaznej dla naszych senjorów i atrakcyjnej dla młodych i przedsiębiorczych. 

Warszawa zasługuje na czyste powietrze, miejską zieleń i tereny rekreacyjne. 

Nieobojętny jest mi los naszych czworonożnych współmieszkańców.

 

Moją małą ojczyzną są #Bielany.

 

 

 

 

 Mirosław Nizielski  

Mirosław Nizielski

Okręg nr 8, miejsce 3 Ursynów

Dr inż. kreator i kierownik procesów gospodarczych, wykładowca akademicki, długoletni uczestnik władz samorządów  spółdzielczych na Ursynowie .
Członek władz Polskiej Partii Socjalistycznej.

 Moje priorytety:

Samorząd reprezentujący wspólnoty lokalne, a nie administrację państwową i władze partyjne, partycypacja mieszkańców w procesie decyzyjnym.
Obrona sektora spółdzielczego jako odrębnej formy własności, preferencyjne przekształcenie dzierżawy wieczystej gruntów spółdzielczych na własność.
Godne życie seniorów, dopłaty do mieszkań i mediów oraz tworzenie samorządowych domów opieki.

   
Rafał Zieleniewski
 
Okręg Nr 8, miejsce 4 Wola
 
kandydat do Rady Miast Warszawy z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego „SLD – Lewica Razem”, w okręgu Wola. Lista nr 5, miejsce nr 4.
Informatyk z zawodu.
Prezes Polskiej Unii Lokatorów, uczest­niczy­ł w sprzeciwie wo­bec reprywatyzacji kamienic przez tzw. mafię działającą w Urzędzie Miasta st. Warszawy; zainicjował i doprowadził do nadania skwerowi na Mokotowie imie­nia Jolanty Brzeskiej.
Sekretarz Branżowej komisji dialogu społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszka­niowych i prze­ciw­dzia­ła­niu wyklucze­niu społecznemu lokatorów, broni interesów lokatorów mieszkań komunalnych.
Członek Polskiej Partii Socjalistycznej, popiera ideę sojuszu wyborczego wszystkich partii lewicowych w Polsce gdyż łączy nas wspólny system wartości, którego istotą jest sprawiedli­wość społeczna i dbałość o wysoki poziom życia polskich rodzin.

 

KANDYDACI DO RAD DZIELNICOWYCH

 Renata Orłowska

 Renata Orłowska

Okręg Nr 1 miejsce 4 Mokotów

  Aktywna seniorka, kandydatka do Rady Dzielnicy.
Pasja, wrażliwość , zaangażowanie.
Emerytowany pracownik służby cywilnej MSW, działacz opieki senioralnej, wychowawca młodzieży. miłośnik literatury. Zaangażowana w pomoc zwierzętom.

 Marcin Treger

 

 

 

 

Kazimierz Marcin Treger

Okręg Nr 4, mi ejsce 2 Śródmieście 

Drodzy Sąsiedzi,
jestem działaczem społecznym, wiceprzewodniczącym stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, z zawodu prawnikiem, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Urodziłem się i wychowałem w Śródmieściu, jestem żonaty i mam dwóch synów.
Interesuję się obronnością i kwestiami związanymi
z bezpieczeństwem. W wolnych chwilach czytam książki, gram w tenisa, spędzam czas z rodziną.
Jako radny chcę się zająć:


• walką z wykluczeniem słabszych grup społecznych,
• ochroną terenów zielonych przed zabudową,
• działaniami na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców,
• wspieraniem inicjatyw obywatelskich,
• zwiększeniem transparentności działań urzędów i ich dostępności dla mieszkańców.

 hochlewicz

 Tomasz Hochlewicz

Okręg Nr 3 miejsce 7 Śródmieście 

Jestem młodym człowiekiem, urodzonym w 1990 roku. W Śródmieściu mieszkam od ponad osiemnastu lat. Mam wykształcenie średnie - zakończone liceum o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, w życiu podążałem za pasjami, dzięki czemu wpierw przez wiele lat uczestniczyłem, a następnie byłem instruktorem prowadzący zajęcia w Domu Kultury.
Przez kilka lat równocześnie pracowałem, niestety z ich biegiem musiałem zrezygnować prowadzenia zajęć i w związku z tym ponownie na nie uczęszczam w roli uczestnika na ile czas pozwala.

 Zainteresowania: modelarstwo, rekonstrukcja historyczna

 Punkty programowe:

 W związku ze swoim doświadczeniem pracy w ośrodkach kultury, osobiście chciałbym położyć nacisk na ich rozwój ponieważ widziałem ich przydatność dla społeczeństwa.

 Właśnie z tego powodu dbając o powszechny dostęp do dóbr kultury, będziemy m.in. organizować bezpłatne pokazy filmów w plenerze latem a w pozostałych okresach w Domach Kultury oraz organizować potkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami jednostki samorządowej

 Obiecujemy być wrażliwymi na bieżące potrzeby i postulaty obywateli.

 Stworzyć mechanizmy partycypacyjne umożliwiające prawdziwy udział mieszkańców w zarzadzaniu poprzez m.in. poprzez konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne dotyczące podstawowych decyzji, w tym planów zagospodarowania, planów inwestycyjnych i priorytetów budżetu dzielnicy

 Planujemy również rozszerzenie programów pomocy społecznej i programów integracji sąsiedzkiej na rzecz rozwoju społeczności i pomocy słabszym oraz w miarę możliwości programy wychodzenia z bezdomności.

 

 Czesław Kulesza  Czesław Kulesza 

Kandydat do Rady Dzielnicy Praga Południe

Okręg Nr 1, miejsce 2.

#glosujenasasiada

Lat 42, żonaty, jedno dziecko.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiów podyplomowych w SGH w Warszawie (handel zagraniczny) oraz studiów trzeciego stopnia z zarządzania (Akademia Leona Koźmińskiego).

Warszawski działacz społeczno-polityczny. Od 1994 roku związany z Polską Partią Socjalistyczną. Aktywny w działalności związkowej i pracy na rzecz organizacji pozarządowych.

 Alicja Łotys

Alicja Maria Łotys

okręg Nr 1 miejsce 7  Śródmieście 

Kandyduje  z  poparcia  Polskiej  Partii  Socjalistycznej 

Emerytka  wykształcenie średnie  -  b.  pracownik oświaty szkolnej.
Działaczka wspólnoty mieszkaniowej z ramienia mieszkańców komunalnych.
   Dba  o  śródmiejską  tradycyjną  zabudowę  Śródmieścia  Południowego i  prawa   jego  długoletnich   mieszkańców  oraz  młodzieży   szkolnej. 

 

Grzegorz Ilka

Okręg Nr 3 miejsce 2  Mokotów 

Grzegorz Ilka, lat 55, żonaty, dwie córki.

Przed 1989 r. związany z lewicową opozycją antykomunistyczną; m.in. drukarz i redaktor prasy niezależnej – „Robotnika”, współzałożyciel i działacz „Ruchu Wolność i Pokój”. Zaangażowany w odrodzenie Polskiej Partii Socjalistycznej, aktywny na różnych szczeblach działalności parytyjnej. Od 1996 do 1997 rzecznik prasowy Jolanty Banach, Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet. Od 1997 do 2014 sekretarz prasowy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Współzałożyciel (w 1999) i do 2014 przewodniczący, a od 2014 wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Publicysta "Trybuny"

Odznaczony za Zasługi dla Ochrony Pracy i Krzyżem Wolności i Solidarność.

 

Jacek Konrad Sadowski

Okręg Nr 3 Miejsce 1  Wola